Лихвите по заемите са на рекордно ниски нива, съобщава в. „Сега“. Посочва, че някои банки вече отпускат ипотечни заеми с лихва под 3%, а потребителските все по-често са с оскъпяване под 6%. С добавени такси и комисиони годишният процент на разходите не надхвърля 4% при ипотечните и 7% при потребителските кредити.

В допълнение някои банки са намалили месечните вноски по вече взети заеми.Вестникът припомня, че след като от началото на юли БНБ престана да изчислява индекса СОФИБОР, повечето банки въведоха собствени базисни лихвени проценти, които се определят спрямо лихвите по депозитите, които продължават да спадат.

По данни на БНБ от юни средният лихвен процент на новоотпуснат потребителски заем в левове е 8.04% при 8.35% преди година. В момента поне пет банки предлагат потребителски заеми с лихва под 6%, ако клиентът получава заплатата си по сметка в съответната банка и има високи доходи – над 2000 лв.